Verdeler & Meng-unit

Een Verdelerunit bestaat uit twee verdelerbalken, een circulatiepomp en de noodzakelijke armaturen.
De circulatiepomp van de verdelerunit mengt niet alleen het water dat wordt geperst in de aanvoerbalk, maar is ook verantwoordelijk voor de doorstroming van het water door vloerverwarmingsbuizen.

LTC-verdeler-8-groeps

Een 8-groeps LTC verdeler met dubbel instelbare voetventielen

 

LTC verdeler met deze voormenging
LTC-VERDELER-LOCATHERM

Eigenlijk is het wel een hele slimme oplossing geweest, om het retourwater van de vloerverwarming pas bij de verdelerunit op te warmen tot een gemengde temperatuur van 40°C. Bij een cv-ketel temperatuur van 70°C is hierdoor de waterstroom naar de verdelerunit maar 25% van het door de circulatiepomp te vermengen water. Wordt deze verlaagd naar 60°C, dan wordt dit al 1/3 van het te vermengen water.
Maar bij een temperatuur van 55°C is deze waterstroom al ruim 40% geworden.

Er zijn in de afgelopen jaren meerdere mengprincipes toegepast, zie ook “informatie“. Echter het laatste, het derde mengprincipe, staat nu algemeen bekend als het neutrale mengprincipe.
Zijn naam is te danken aan het feit dat in deze uitvoering er geen ongewenste stroming ontstaat in de leidingen van CV en die van de vloerverwarming.

Bij de verdeler en de meng-unit wordt het koude retourwater uit de vloer via de cv-ketel vervangen door warm cv-aanvoerwater. De circulatiepomp van de verdelerunit dient alleen voor het mengen en het persen van dit water met een constante doorstroming door de buizen van de vloerverwarming.
Dit mengprincipe is in 1979 ontwikkeld met een drievoudige beveiliging te weten: Een Elektrische maximaal thermostaat, een Thermostatische watertemperatuurregeling en een Thermische water beveiliging. Na de komst van de pompschakeling in de cv-ketel omstreeks 1990 hebben de fabrikanten hun product gewoon aangepast en voorzien van de voor hen bekende tweevoudige beveiliging. Vermoedelijk realiseerden zij zich niet dat een constructie ook de basis kan zijn van een speciale beveiliging.

De Thermische Water Beveiliging is hierdoor de meest onbekende beveiliging gebleven. Deze moet namelijk voorkomen dat er door de werking van de circulatiepomp van de cv-ketel bij een stilstaande circulatiepomp van de verdelerunit een stroming in de vloerverwarmingsbuizen ontstaat. Daarom is er bij de constructie rekening gehouden met drie verschillende natuurwetten te weten:
1) Soortelijk gewicht: van heet/warm aanvoer cv-water en dat van het retourwater uit de vloerverwarming.
2) Communicerende vaten:
deze is van toepassing op de groepen van de verdeler.
3) Hydrostatische druk: het verschil in gewicht van een kolom aanvoer cv-water en dat van een kolom kouder retourwater van de vloerverwarming.
Afstand vanaf de vloer tot aan het hart van de retourverdeler = hoogte van de kolom.
Om die reden zitten die twee cv-ventielen op het hoogste punt en de aanvoerverdeler op het laagste punt. Deze beveiliging werkt alleen als de doorlaat tussen die twee cv-ventielen niet is verminderd.

LAAG TEMPERATUUR VERWARMING afgekort LTV
Bij Laag Temperatuur Verwarming worden meestal zo genaamde LTV verdelerunits gebruikt met een regel afsluitventiel en/of een gereduceerde doorlaat in de retourverdeler.  Echter door de hoge weerstand van dit regel afsluitventiel is het mengprincipe niet meer neutraal, maar is het actief geworden. Hierdoor bestaat de beveiliging alleen uit een Thermostatische watertemperatuurregeling en een Elektrische maximaal thermostaat.
Met als gevolg dat er bij een defecte circulatiepomp er een probleem ontstaat.

Zoals algemeen bekend wordt er bij het mengen van twee waterstromen de toevoer van het koude water verminderd om de temperatuur van het gemengde water te verhogen.

Maar nu is er een verbeterde menging beschikbaar gekomen, een zo genaamde voormenging.
Hierbij wordt het warme aanvoer cv-water en het koude retourwater geïnjecteerd in een mengkamer. In deze mengkamer is een regelbare klep geplaatst in het hart van de opening van het retourwater. Omdat die klep een grotere diameter heeft dan de opening van het retourwater, wordt hierdoor de straal van het retourwater rondom deze klep volledig gespleten. Daarnaast wordt ook de straal warm aanvoer cv-water gesplitst door spindel van deze klep. Het mengprincipe blijft neutraal zolang de doorlaat van aanvoer cv-water gelijk of iets groter is dan de vrije doorlaat tussen de regelklep en de opening van het retourwater.

De vrije doorlaat kan alleen worden verkleind, zolang er door de werking van de thermische water beveiliging geen ongewenste stroming in de leidingen van de vloerverwarming ontstaat. Pas als deze extra beveiliging niet meer werkt, is de menging van dit derde mengprincipe actief geworden.
Waardoor er bij een defecte circulatiepomp van de verdelerunit een deel van het cv-aanvoerwater onvermengd door de vloerverwarmingsbuizen gaat stromen.

Ook het tweede mengprincipe heeft een actieve stroming, maar door zijn methode van menging is er geen continue doorstroming, waardoor de doorstroming door de buizen ontstellend traag is. Niet voor niets is dit derde mengprincipe gepromoot onder de noemer “de race wagen in verdelerland”
Het voor velen onbekende Thermische Water Beveiliging is echt belangrijk, deze mag namelijk nimmer weigeren. Want als de circulatiepomp van de verdelerunit defect is, dan kan alleen nog deze beveiliging voorkomen dat een deel van het cv-aanvoerwater onvermengd door de vloerverwarmingsbuizen gaat stromen.

Vanaf 2005 hebben enige duizenden LTC verdelers bewezen dat een keteltemperatuur van 55°C geen probleem hoeft te zijn. Zelfs bij een volledig geopende stand is de weerstand in deze mengkamer nog te verwaarlozen en juist die extreem lage weerstand is de basis van het neutrale mengprincipe.
De LTC verdeler is de enige verdelerunit die gemaakt is voor een echte Laag Temperatuur Verwarming met behoud van deze belangrijke derde beveiliging.
Door omstandigheden hebben wij het verleende  exclusieve verkooprecht beëindigd.

Het mengprincipe neutraal is in 1979 door mij ontwikkeld en bewust niet beschermd.
Deze efficiënte voormenging is beschermd, slaafse nabootsing wordt niet geaccepteerd.
Licentierechten worden alleen verleend aan fabrikanten.

Jan Veer
Locatherm bv